მენეჯმენტის თანამედროვე ტრენინგები


პერსონალის გადამზადება


ორგანიზაციის მართვა


ინდივიდუალური კონსულტაციები


გაეცანით მენეჯმენტის კურსებს. გაიარეთ კონსულტაციები პროფესიონალ ტრენერთან. აირჩიეთსასურველი კურსი 
კორპორატიული ტრენინგები


ინდივიდუალური და ჯგუფური სწავლება
თანამედროვე პრინციპების შესაბამისად
ონლაინ ტრენინგები და კურსები


ადაპტირებული ელექტრონული სასწავლო მასალა

საოფისე საქმე და ლოჯისტიკა


დოკუმენტბრუნვის ტრენინგი


თანამედროვე ოფისის მენეჯმენტი


სახელშეკრულებო და

შრომის სამართალი მენეჯერებისთვისHR მენეჯმენტი


დროის მენეჯმენტი


კონფლიქტების მენეჯმენტი


ლიდერობა და მართვა


ინტერპერსონალური კომუნიკაციები

ცოდნა ძალაა! განუზომელი ძალა!

დისტანციური სწავლების საერთაშორისო ცენტრი