ყველა ტრენინგი მიმდინარეობს სწავლების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, პრეზენტაციებისა და მონაწილეთა აქტიური ჩართულობის გათვალისწინებით.


სწავლების ფორმა: ინდივიდუალური და ჯგუფური (5–10მსმენელი); კვირაში ორი ან სამი შეხვედრა, დამკვეთის სურვილისამებრ.


სწავლების მეთოდი: ტრენინგები ჩატარდება სასწავლო ცენტრში, დამკვეთის ოფისში ან დისტანციურად ონლაინ რეჟიმში (ქვეყანაში არსებული რეგულაციების შესაბამისად).


სწავლების პრინციპები:  
ყოველ შეხვედრაზე ტრენინგის მონაწილეებს გადაეცემათ შესაბამისი სასწავლო-სახელმძღვანელო და დამატებითი პრაქტიკული მასალები;  ტრენინგის მსმენელი ნახავს პრეზენტაციებსა დაპრაქტიკულ გაკვეთილებს ვიდეო რგოლების მეშვეობით; შეხვედრის მონაწილეებს შორის განხილული იქნება სხვადასხვა სიტუაციური თამაშები და რეალური სამუშაო მაგალითები;

ტრენინგის შემაჯამებელი ნაწილი - დაეთმობა პრაქტიკულ მეცადინეობას, მიღებული ცოდნის შეჯერებას, ტესტირებასა და სერთიფიცირებას.


ტრენინგის ღირებულება: ინდივიდუალური სწავლება (ფიქსირებული ტარიფი)
კორპორატიული შეთავაზება: სპეციალური ფასდაკლება ჯგუფურ ტრენინგებზე ორგანიზაციებისთვის Business Coaching პროგრამის ფარგლებში.